Wybierz studia podyplomowe w AKSiM!

Misją Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych jest służba człowiekowi. Dzięki umiejętnemu połączeniu moc wiary [FIDES] katolickiej potęguje siłę rozumu [RATIO], nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy, dążeniu do dobra. Świadomość dóbr otrzymanych we wspólnocie narodowej wzbudza postawę miłości do Ojczyzny [PATRIA] – Polski.


Najbliższe zjazdy