Egzamin dyplomowy z retoryki

W sobotę 28 października 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się kolejny egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych Retoryka i wystąpienia przed kamerą. 

Egzamin polegał na wygłoszeniu przygotowanego wcześniej krótkiego wystąpienia publicznego, które zostało ocenione przez komisję egzaminacyjną. Wydarzenie to było swoistym podsumowaniem dwusemestralnej nauki na studiach podyplomowych z retoryki, które w programie obejmują m.in.  wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. Celem studiów jest nabycie przez Absolwentów takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, skuteczne opanowanie stresu i tremy, czy radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi w AKSiM zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl