Instrukcja logowania na zajęcia realizowane w formie zdalnej

Aby wziąć udział w zajęciach realizowanych w formie zdalnej:

I. Kliknij link otrzymany z Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Linki wysyłane są każdorazowo przed weekendem zjazdowym. Zwróć uwagę, czy wiadomość dotyczy najbliższego zjazdu. Pamiętaj także, że jeden link kieruje do jednych zajęć. Jeśli w danym dniu masz w planie trzy przedmioty – otrzymasz trzy linki, do każdego przedmiotu osobno. Każdy link będzie składał się z elementu stałego oraz z części zmiennej (przykład poniżej).

II. Po kliknięciu w link otworzy się okno przeglądarki.

Jeśli nie jesteś zalogowana / zalogowany na żadne konto Google, strona może wyglądać tak:

W tej sytuacji zaloguj się za pomocą loginu i hasła słuchacza studiów podyplomowych, które otrzymałaś / otrzymałeś na początku semestru.

III. Po wprowadzeniu poprawnego loginu i hasła pojawi się okno aplikacji.

1. Jeśli pojawi się okienko z pytaniem o udostępnienie dźwięku / obrazu – zezwól na to przeglądarce (uwaga – wystąpienie tego komunikatu zależne jest m.in. od przeglądarki, której używasz).

2. Włącz / wyłącz mikrofon i kamerę. Przyciski te będą aktywne także po dołączeniu do zajęć, możesz sterować nimi w każdym momencie (oczywiście, musisz posiadać odpowiedni komputer, wyposażony w mikrofon i kamerę).

3. Kliknij przycisk „dołącz” aby zalogować się na zajęcia.

Może też zdarzyć się tak, że klikając w otrzymany link do zajęć przejdziesz bezpośrednio do okna aplikacji (tego powyżej). Oznacza to, że jesteś zalogowana / zalogowany do Google. W takim wypadku upewnij się, że konto z którego korzystasz, to Twoje konto studenckie. Informację o tym znajdziesz w prawym górnym rogu przeglądarki, o tu:

Jeśli w polu wskazanym przez strzałkę widnieje inne konto, niż Twoje konto studenckie kliknij przycisk „przełącz konto” i wybierając opcję „użyj innego konta” zaloguj się ponownie korzystając z Twojego loginu i hasła studenckiego.