Dziennikarstwo

Studia podyplomowe na kierunku dziennikarstwo kierowane są do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w mass mediach. Ze względu na doskonałą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę umożliwiają one podniesienie kwalifikacji czynnym dziennikarzom, którzy chcą być na bieżąco z dynamicznym rozwojem mediów.

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia, podczas których słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej.

Podczas warsztatów dziennikarskich słuchacz pozna dogłębnie warsztat dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz pracującego w portalach internetowych. Ma również wyjątkową możliwość zaznajomienia się z obsługą profesjonalnego sprzętu w nowoczesnych studiach radiowych i telewizyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych dziennikarskich w AKSiM potrafi sprawnie korzystać ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz z umiejętności i kompetencji nabytych podczas tworzenia przekazów medialnych. Jego wiedza z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów w Polsce i na świecie, w tym prawa mediów, gatunków dziennikarskich uzupełniona fachowymi umiejętnościami pozyskanymi podczas licznych warsztatów dziennikarskich umożliwia mu sprostanie wymogom rynku pracy.

Planowane termin zjazdów*:

 • Zjazd 1 – 28-29.10.2023 r.
 • Zjazd 2 – 04-05.11.2023 r.
 • Zjazd 3 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 4 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 5 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 6 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 7 – 27-28.01.2024 r.

* Terminy mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Dziennikarstwo” to 10 października 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych. Zapraszamy do kontaktu.

Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2022/2023 
⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023 (dokument w przygotowaniu)
⇒ Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe
⇒ Program studiów (dokument w przygotowaniu)

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • list motywacyjny (skierowany do Rektora AKSiM),
 • opinia księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • 2 zdjęcia
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł można uiścić bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – dziennikarstwo + imię i nazwisko kandydata

Wszystkie wymagane dokumenty będzie można załączyć w formie plików.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarczyć je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl