Logistyka

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku TSL.

Adresatami studiów są:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą pracować na stanowiskach związanych z logistyką,
  • pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą poszerzyć o aktualną wiedze o rozwoju logistyki,
  • dyrektorzy, kierownicy i specjaliści pracujący w przedsiębiorstwach logistycznych,
  • osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Studia są realizowane w oparciu o wiedzę ekspercką praktyków w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem nauczycieli akademickich, co pozwala na rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Istotnym jest również praktyczne poznanie przez słuchaczy skutecznych metod i narzędzi analizy procesów oraz systemów logistycznych i na tej podstawie uzyskiwania poprawy efektywności wykorzystywanych zasobów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy na różnych stanowiskach związanych z realizacją dostaw i gospodarką zapasami, zarówno w obszarze operacyjnym jak i strategicznym. Absolwenci studiów pozyskają wiedzę na temat nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania procesami logistycznymi oraz będą przygotowani do samodzielnego korzystania z nich i stosowania również w sytuacjach nietypowych, w warunkach niepełnej i niepewnej informacji oraz podwyższonego ryzyka.

Informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych