Wręczenie świadectw absolwentom studiów podyplomowych

W sobotę 10 października 2020 r. absolwenci studiów podyplomowych na kierunkach: Mediacje pojednawcze w rodzinie, Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość oraz MBA odebrali świadectwa ukończenia studiów z rąk JM Rektora WSKSiM o. dr. Zdzisława Klafki. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu obowiązujących restrykcji sanitarnych. Przedstawiciele absolwentów podziękowali za możliwość kształcenia się w murach toruńskiej uczelni i zwrócili uwagę nie tylko na wysoki poziom nauczania na wybranych przez siebie kierunkach, ale też szczególną atmosferę wspólnoty panującą w tym środowisku akademickim. Absolwenci Polityki ochrony środowiska złożyli też kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci prof. dr. hab. Jana Szyszko – twórcy tego kierunku w WSKSiM.