Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego oraz cyberbezpieczeństwa.

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy m.in. w zakresie: zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenia szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowania wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowania działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego i postępującej cyfryzacji wszelkich aspektów funkcjonowania społeczeństwa.

Studia wyposażą słuchaczy w praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej pracy związanej z bezpieczeństwem narodowym, prowadzeniem szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, budowaniem wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia.

Czas trwania studiów:

  • 2 semestry
  • łącznie 240 godzin

W każdym z semestrów odbywa się 120 godzin zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni, maksymalnie 2 zjazdy sobota – niedziela w miesiącu.

Absolwent w czasie studiów, zdobywa wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa, co pozwala mu lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji publicznych zajmujących się daną tematyką, jak i prywatnych firm, które działają na rynku w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W szczególności zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie: umiejętności wyszukiwania, prowadzenia śledztw oraz analizy informacji z ogólnodostępnych i specjalistycznych wyszukiwarek, metodycznego podejścia do testów bezpieczeństwa, praktycznych umiejętności zabezpieczania danych z różnego rodzaju cyfrowych nośników danych, praktycznych umiejętności obsługi i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa, etc.

Zdobywa również wiedzę o instrumentach i instytucjach sektora bezpieczeństwa. Wykazuje także znajomość poszczególnych segmentów polityki państwa oraz procesów zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Ma ponadto świadomość znaczenia patriotyzmu dla zachowania bezpieczeństwa Polski.

Strona w przygotowaniu.

Czesne za studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo w roku akademickim 2022/2023 wynosi: 4600 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

  • kwestionariusz,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • list motywacyjny (skierowany do Rektora AKSiM),
  • opinia księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
  • 2 zdjęcia
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł można uiścić  bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – bezpieczeństwo + imię i nazwisko kandydata

Wszystkie wymagane dokumenty będzie można załączyć w formie plików.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarczyć je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl