Dziedzictwo myśli Jana Pawła II

Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania św. Jana Pawła II w celu zastosowania jego nauczania do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Studia mają zachęcić do zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny tej myśli i wdrażania jej w życie.

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych*:

 • osoby, które w praktyce zawodowej (np. dziennikarskiej, politycznej, medycznej) pragną postępować zgodnie z sumieniem kształtowanym według najlepszego współcześnie wzorca, jakim jest myśl Jana Pawła II,
 • osoby pragnące pogłębić myśl papieską z nadzieją jej zastosowania w swoich sferach aktywności.

* w roku akademickim 2023 / 2024 nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach w formie kursu dokształcającego.

Zajęcia są zbudowane wokół dwóch celów poznawczych: systematycznej prezentacji myśli papieskiej i jej odniesienia do aktualnych tematów życia eklezjalnego i społecznego. W ramach ukazania pierwszego celu zostaną zaprezentowane: elementy teologii, antropologii, eklezjologii i myśli społecznej Jana Pawła II. W ramach celu drugiego studenci będą zapoznani z uszczegółowieniem niektórych aktualnych aspektów zagadnień dotyczących bioetyki, relacji Kościoła do polityki, narodu i państwa, kultury, pracy i gospodarki, języka i słowa, mediów.

Elementem kształcenia będą analizy tekstów papieskich i zajęcia seminaryjne.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej.

Absolwent studiów podyplomowych z dziedzictwa myśli Jana Pawła II powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wiarą osadzoną w życiu Kościoła, wrażliwością etyczną na problemy społeczne. Powinien także potrafić w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW.

Planowane termin zjazdów*:

 • Zjazd 1 – 28-29.10.2023 r.
 • Zjazd 2 – 04-05.11.2023 r.
 • Zjazd 3 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 4 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 5 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 6 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 7 – 27-28.01.2024 r.

* Terminy mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Dziedzictwo myśli Jana Pawła II” to 10 października 2023 r.

Czesne za studia na kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 2400 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: opłata rekrutacyjna_dziedzictwo_imie i nazwisko kandydata.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl