Zarządzanie i marketing w rolnictwie

Zarządzanie i marketing w rolnictwie to atrakcyjne dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności w zakresie zarządzania podmiotami w branży rolnej.

Celem studiów jest:

 • dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: podstaw zarządzania, podstaw marketingu, podstaw finansów, prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, ekonomiki rolnictwa i organizacji gospodarstw rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego, ekologii i aspektów środowiskowych;
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy w sektorze agrobiznesu, m.in. z zakresu zarządzania procesami w działalności rolniczej, zarządzania agrofirmą, marketingu, mediacji i negocjacji gospodarczych, komunikacji i wystąpień publicznych;
 • podniesienie kompetencji poprzez przygotowanie prac dyplomowych dotyczących wybranych obszarów zainteresowań oraz spotkania z praktykami z branży.

Studia przygotowują absolwentów od strony teoretycznej i praktycznej również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze rolnym.

Studia kierowane są do:

 • absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych tematyką zarządzania i marketingu w rolnictwie;
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą w agrobiznesie;
 • osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych i instytucjach z obszaru rolnictwa.

Program studiów przygotowany został w taki sposób, aby umożliwić słuchaczom zdobycie nowych kwalifikacji menedżerskich, z zakresu strategii marketingowych i sprzedażowych, finansów, nowoczesnych technologii organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, polityki rolnej, niezbędnych do funkcjonowania w krajowych i unijnych ramach prawnych oraz w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani profesorowie, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji. Przy realizacji studiów współpracujemy z Instytutem Gospodarki Rolnej.

Wyróżnikiem studiów jest położenie nacisku na aspekty praktyczne zarządzania i marketingu, kwestie patriotyzmu gospodarczego, wykorzystania funduszy UE w rolnictwie i obszarach wiejskich oraz wzbogacenie wiedzy uczestników o istotne aspekty etyki biznesu.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej.

Absolwent posiada wiedzę z zarządzania oraz marketingu. Wykazuje się znajomością podstaw prawa i prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego i ekologii. Absolwent zdobywa praktyczną wiedzę dotycząca działalności w agrobiznesie, od strony prawnej, finansowej oraz organizacyjnej. Ma także świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski oraz aspektów etycznych w biznesie.

Strona w przygotowaniu.

Czesne za studia na kierunku Zarządzanie i marketing w rolnictwie w roku akademickim 2022/2023 wynosi: 4 800 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:

 • Płatność w 2 ratach – 2 x 2450 zł = 4 900 zł
 • Płatność w 4 ratach – 4 x 1250 zł = 5 000 zł

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • list motywacyjny (skierowany do Rektora AKSiM),
 • opinia księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • 2 zdjęcia
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł można uiścić  bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – zarządzanie i marketing w rolnictwie + imię i nazwisko kandydata

Wszystkie wymagane dokumenty będzie można załączyć w formie plików.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarczyć je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl