Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej to atrakcyjne studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich w zakresie pozyskiwania i zarządzania projektami Unii Europejskiej dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę  w działach związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami UE w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych a także dla osób na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska.

Celem studiów jest:

 • dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, zasad działania oraz procedur pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej  dla pracowników/ przyszłych pracowników działów funduszy UE oraz właścicieli / członków zarządów a także kluczowych kadr menedżerskich zatrudnionych w sektorach przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych;
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy UE;
 • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami – metodyk zarządzania projektami, zarządzania czasem, ryzykiem, monitoringiem i sprawozdawczością a także kontrolą i audytem projektów UE – niezbędnymi do skutecznego kierowania dużymi projektami zarówno w obszarze infrastruktury jak i społecznym w sektorze prywatnym, publicznym i pozarządowym.

Studia przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach menedżerów projektów/ asystentów menedżerów projektów oraz członków zespołów projektowych w sektorze przedsiębiorstw, jednostkach organizacyjnych administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Studia kierowane są do:

 • absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych problematyką pozyskiwania środków oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.
 • menedżerów przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, kierowników jednostek organizacyjnych administracji publicznej, dążących do podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami pozwalających na optymalizację procesów pozyskiwania i zarządzania projektami w dotychczasowych miejscach pracy.

Program studiów przygotowany został w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani profesorowie, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami Unii Europejskiej.

Wyróżnikiem studiów jest położenie nacisku na aspekty praktyczne – bardzo duża liczba godzin warsztatów, między innymi z  przygotowywania i wdrażania projektów współfinansowanych ze funduszy UE oraz wzbogacenie wiedzy Uczestników o istotne aspekty etyki biznesu.

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, zasad działania oraz procedur pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy UE, co pozwala mu lepiej rozumieć mechanizmy funkcjonowania działów projektów europejskich w instytucjach prywatnych, publicznych i pozarządowych. W szczególności poznaje metodyki zarządzania projektami, strategie: zarządzania czasem, ryzykiem, monitoringiem i sprawozdawczością, a także kontrolą i audytem projektów UE  oraz mechanizmy pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych projektów rozwojowych.

Studia przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach menedżerów projektów/ asystentów menedżerów projektów oraz członków zespołów projektowych w sektorze przedsiębiorstw, jednostkach organizacyjnych administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Planowane termin zjazdów*:

 • Zjazd 1 – 28-29.10.2023 r.
 • Zjazd 2 – 04-05.11.2023 r.
 • Zjazd 3 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 4 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 5 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 6 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 7 – 27-28.01.2024 r.

* Terminy mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE” to 10 października 2023 r.

Czesne za studia na kierunku Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 4 800 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Płatność w 2 ratach – 2 x 2450 zł = 4 900 zł
Płatność w 4 ratach – 4 x 1250 zł = 5 000 zł

Szczegóły płatności określa załącznik.

Rekrutacja odbywa się przez stronę: rejestracja.wsksim.edu.pl/apply/36

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • list motywacyjny (skierowany do Rektora AKSiM),
 • opinia księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • 2 zdjęcia
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy uiścić bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE

Po skompletowaniu dokumentów, skontaktuj się z Sekretariatem Studiów Podyplomowych w celu dokończenia procesu rekrutacji.