Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i techniki multimedialne kierowane są do osób, które wykorzystują technologie graficzne i multimedialne w swojej pracy zawodowej. Mają one charakter praktyczny, dlatego od kandydatów nie wymagamy specjalistycznego przygotowania teoretycznego. Bardzo cenimy jakiekolwiek zdolności plastyczne, wyczucie estetyki przekazu wizualnego oraz chęć poszukiwania nowych środków wyrazu artystycznego.

Dobór zajęć praktycznych uwzględnia najnowsze rozwiązania koncepcyjne i technologiczne, jak również umożliwia rozszerzenie praktycznych umiejętności na różnych polach aktywności zawodowej. Zakres materiału obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień aplikacyjnych, uwzględnia specyfikę ich zastosowań m.in. w systemach składu DTP, na klasycznym rynku wydawniczym oraz w aplikacjach sieciowych. Zastosowanie aplikacji multimedialnych w środkach elektronicznego przekazu z uwzględnieniem specyfiki architektury informacji w zastosowaniach internetowych oraz właściwym wykorzystaniu technik animacyjnych i grafiki trójwymiarowej.

Studia obejmują również praktyczny kurs przygotowywania i montażu materiałów filmowych zarówno w studiach telewizyjnych, jak i w zastosowaniach sieciowych.

Absolwenci specjalności znajdą pracę w studiach graficznych, pracowniach marketingowych, w serwisach internetowych, u operatorów telekomunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie konieczne jest opracowywanie graficznych interfejsów dla użytkownika. Absolwenci mogą też samodzielnie projektować i prowadzić serwisy internetowe o szerokim zakresie specjalności.

Strona w przygotowaniu.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych. Zapraszamy do kontaktu.

⇒ Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2023/2024  (dokument w przygotowaniu) 
⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2023/2024 (dokument w przygotowaniu) 
⇒ Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe
Program studiów 2023/2024

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Warunki rekrutacji – złożenie w terminie kompletu dokumentów:

  • kwestionariusz,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • list motywacyjny (skierowany do Rektora AKSiM),
  • opinia księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
  • 2 zdjęcia
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł można uiścić bezpośrednio na konto Uczelni:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna – grafika + imię i nazwisko kandydata

Wszystkie wymagane dokumenty będzie można załączyć w formie plików.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarczyć je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl