Wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych – 2022/2023

W dniu 28 października 2023 r. w auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych. Wydarzenie odbyło się podczas sympozjum „Kondycja myślenia. 25 lat po Encyklice Fides et ratio”.

Świadectwa odebrali przedstawiciele Absolwentów, którzy w roku akademickim 2022/2023 ukończyli studia podyplomowe z następujących kierunków: Master of Business Administration (edycje VIII i IX), Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie oraz Retoryka i wystąpienia przed kamerą (edycje III i IV).

Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Egzamin dyplomowy z retoryki

W sobotę 28 października 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się kolejny egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych Retoryka i wystąpienia przed kamerą. 

Egzamin polegał na wygłoszeniu przygotowanego wcześniej krótkiego wystąpienia publicznego, które zostało ocenione przez komisję egzaminacyjną. Wydarzenie to było swoistym podsumowaniem dwusemestralnej nauki na studiach podyplomowych z retoryki, które w programie obejmują m.in.  wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. Celem studiów jest nabycie przez Absolwentów takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, skuteczne opanowanie stresu i tremy, czy radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi w AKSiM zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl

Inauguracja XI edycji studiów MBA 

W sobotę 28 października 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano XI edycję studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). To prestiżowe i unikatowe studia z zakresu prawa, finansów i zarządzania dla osób ambitnych, które wiążą swoją przyszłość z wyższymi stanowiskami menedżerskimi i kierowniczymi.

Słowo powitania do rozpoczynających naukę skierowali: rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej dr Dorota Żuchowska, prof. AKSiM. Następnie nowi Słuchacze uczestniczyli w wykładzie inauguracyjnym nt. „Analiza megatrendów jako metoda przewidywania przyszłości w biznesie”, który wygłosił dr inż. Bogusław Hajdasz – wybitny praktyk z zakresu zarządzania.

To już XI edycja dwusemestralnych studiów podyplomowych realizowanych w AKSiM, które oprócz dostarczenia nowoczesnej, interdyscyplinarnej wiedzy zarządczej, wyposażają Słuchaczy w zaawansowane umiejętności menedżerskie. Dodatkowym wyróżnikiem programu studiów jest wzbogacenie kultury organizacyjnej o istotne aspekty  etyki biznesu oraz podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji zarządczych. Ponadto dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem, Absolwenci MBA w AKSiM otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Serdecznie witamy nowych członków społeczności akademickiej. Życzymy satysfakcji ze zdobytej wiedzy oraz poznania ciekawych ludzi, którzy z pewnością będą inspirować i motywować do dalszych działań! 

fot. K. Cegielska