Nowy kierunek studiów podyplomowych już od października!

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już od października 2022 r. startuje z nowym kierunkiem studiów podyplomowych Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE.

Wybór kierunku rekomendujemy szczególnie osobom pracującym lub zamierzającym podjąć pracę w działach związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami UE w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Wyróżnikiem studiów jest położenie nacisku na aspekty praktyczne – bardzo duża liczba godzin warsztatowych, między innymi z przygotowywania i wdrażania projektów współfinansowanych ze funduszy UE oraz wzbogacenie wiedzy Uczestników o istotne aspekty etyki biznesu.

Rekrutacja trwa do 25 września 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

Sprawozdanie z zajęć terenowych w Tucznie

Dyrektywa habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk. Sukcesja – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt – zajęcia terenowe w stacji D&B w Tucznie studentów AKSiM w Toruniu

W dniach 01.07-03.07.2022 r. studenci studiów podyplomowych Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyli zajęcia praktyczne w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie. Tematem zajęć była dyrektywa habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk oraz sukcesja – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt związanych z różnymi stadiami sukcesji.

Pierwszego dnia zajęć terenowych (1 lipca) po powitaniu i wprowadzeniu w cykl zajęć przez panią dr Katarzynę Szyszko-Podgórską oraz panią dr Izabelę Dymitryszyn odbył się wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest to polski park narodowy utworzony 1 maja 1990 roku na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

fot. Karolina Gierat

Warto wiedzieć, że lasy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego zajmują 83 proc. powierzchni i są to lasy bukowe, dębowo-bukowe i bory sosnowe. W parku znajduje się 12 obszarów ochrony ścisłej, czyli „obowiązuje całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych”. Studenci rozpoznawali siedliska i gatunki roślin Natura 2000 w parku. Przewodnikami po terenie parku byli nadl. Janusz Grącki z Drawieńskiego Parku Narodowego oraz pracownik instytucji.

fot. Karolina Gierat

Pod okiem dr Izabeli Dymitryszyn studenci weszli m.in. na wieżę widokową, z której rozciągał się widok na powstałą tam tamę.

fot. Karolina Gierat

Po południu (z uwagi na pogorszenie pogody i ulewne deszcze) odbył się wykład z dr Izabelą Dymitryszyn nt. fauny epigeicznej, a następnie dyskusja o terenach w obiekcie „Krzywda” i „Martew” w Tucznie.

Drugi dzień (2 lipca) był bardzo aktywny. Po podsumowaniu zajęć w Drawieńskim Parku Narodowym dr Izabela Dymitryszyn wygłosiła wykład, podczas którego scharakteryzowała wybrane siedliska przyrodnicze.

Następnie studenci udali się do obiektu doświadczalnego „Krzywda” zebrać materiały (rośliny naczyniowe oraz faunę epigeiczną). Porównane i zbadane zostały cztery stanowiska: 16, 17, 18 i 30 pod kierunkiem dr Katarzyny Szyszko-Podgórskiej oraz dr Izabeli Dymitryszyn.

fot. Karolina Gierat

Po południu studenci wraz z prowadzącymi udali się zebrać materiały w obiekcie doświadczalnym „Martew”, gdzie odbył się również zbiór motyli na wybranych powierzchniach (stanowisko 1 a, b, 2, 2 b i 5). Na zakończenie drugiego dnia w pracowni D&B w Tucznie studenci rozpoznawali, segregowali oraz opisywali zebrane materiały terenów „Krzywda” i „Martew”.

Ostatniego dnia (3 lipca) po Mszy św. studenci wraz z wykładowcami podsumowali wiedzę oraz obserwację z całego wyjazdu terenowego do Tuczna na studniach podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”. Dyskusja dotyczyła użytkowania terenu i występowania danych gatunków roślin z uwagą na sukcesję. Dr Katarzyna Szyszko-Podgórska oraz dr Izabela Dymitryszyn przekazały wytyczne do sprawozdania.

fot. Karolina Gierat

Na zakończenie zajęć terenowych w Tucznie na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyło się seminarium dyplomowe. Studenci dokonywali wyboru tematyki prac oraz promotorów.

Warto podkreślić, że powyższy kierunek w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu został utworzony przede wszystkim dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, czy chociażby absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach terenowych właśnie w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie.

Obrony MBA w AKSiM

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w sobotę 02 lipca 2022 r. odbyły się obrony, które zakończyły kolejną edycję studiów menadżerskich – Master of Business Administration (MBA).

MBA to prestiżowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

– Bardzo ważne, że studenci programu MBA w Polsce pracują na takich samych fantastycznych materiałach, jak studenci w najlepszych szkołach biznesu, jak Harvard, Stanford czy Berkley – mówił wykładowca AKSiM, dr Bart Tkaczyk, który prowadzi zajęcia w programie MBA w Ameryce Północnej, Europie i Zatoce Perskiej.

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu szczególny nacisk kładziony jest na etykę w biznesie. Bez niej biznes nie funkcjonuje, dlatego ważne jest, aby uczyć studentów wielopłaszczyznowego spojrzenia – wskazał wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i MBA w AKSiM, prof. Zbysław Dobrowolski.

– Nie tylko myślenie w kategoriach ekonomicznych, ale również w kategoriach zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony ochrona środowiska, z drugiej strony społeczeństwo, wymogi i tzw. ład korporacyjny, którego studenci się uczą. Ład korporacyjny to spojrzenie poprzez pryzmat tego, że każda działalność gospodarcza musi przynosić zysk, ale ona nie może prowadzić do łamania prawa. Tego studenci się uczą – powiedział prof. Zbysław Dobrowolski.

Studia MBA w AKSiM cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Szukając możliwości rozwojowych i potwierdzenia swojego doświadczenia oraz umiejętności, szukałam szkoły, która daje największe możliwości i wykładowców, którzy są gwarantem przekazania odpowiedniej wiedzy. Bardzo zależy nam także na tym, żeby biznes był etyczny w tym kraju, by kierował się pewnymi wartościami – wskazała absolwentka studiów MBA w AKSiM, Monika Hofman-Grabowska.

Uczelnia przyciąga przedstawicieli różnych branż i zawodów.

– Studia MBA są przeznaczone dla osób, które już pełnią funkcje w różnego rodzaju spółkach czy instytucjach państwowych. (…) Są to osoby, które bardzo dużo wnoszą przychodząc na studia. To jest podniesienie rangi kształcenia w AKSiM, ale też absolwenci podkreślają, że otrzymują zupełnie nowe spojrzenie na problemy z zakresu zrządzania, z którymi borykają się na co dzień – mówiła dziekan AKSiM, dr Dorota Żuchowska.

Potwierdza to absolwent studiów MBA, Paweł Markiewicz. Na co dzień prezes zarządu. Jak zaznaczył, wybrał te studia, bo chciał rozszerzyć swoje umiejętności menadżerskie, nabrać nowych doświadczeń i zainspirować się różnymi metodami zarządzania spółką, aby wprowadzić ją na nowe ścieżki rozwoju.

– Poznałem tu fantastyczne osoby. Jestem naładowany nową wiedzą. Jak wrócę do pracy, to już wiem, co zmienię w swojej korporacji – wskazał Paweł Markiewicz.

Absolwenci MBA podkreślili, że te studia otwierają horyzonty i dają wiele możliwości rozwoju.

– Bardzo pozytywnie zaskoczyłem się wykładowcami. Mieliśmy wykładowców z różnych uniwersytetów z całej Polski, ale także ze świata. Zajęcia były bardzo ciekawe – powiedział Julian Czarnecki, absolwent studiów MBA.

W piątek odbyły się obrony, które zwieńczyły cały rok nauki.

– Są tutaj ludzie z branż zawodowych – są prawnicy, leśnicy, przedsiębiorcy. Wszyscy doskonale potrafili dostosować do swojej misji zawodowej ten egzamin. Wypadł on rewelacyjne. Jestem bardzo dumny ze wszystkich osób zdających egzamin z MBA – podkreślił rektor AKSiM w Toruniu, o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Obrony Master of Business Administration

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają obrony dyplomowe słuchaczy, już niebawem absolwentów, Studiów Podyplomowych Master of Business Administration edycji VI i VII. Atmosfera jest naprawdę gorąca, a słuchacze profesjonalnie przygotowani.

Obrony potrwają do późnego wieczora z przerwą na obiad i na Eucharystię, która zaplanowana jest na godzinę 16.15 w kaplicy Hotelu Akademickiego.

Trzymamy za Was mocno kciuki!

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie – obron czas!

Do grona absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w sobotę, 25 czerwca 2022 r. dołączyli kolejni słuchacze.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła: zrównoważonej transformacji energetycznej, zagospodarowania turystycznego lasów Nadleśnictwa Zwoleń, wpływu i znaczenia Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów i Elektrowni Bełchatów na środowisko, efektywności naturalnego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w leśnictwie Izabelów, gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz szans wykorzystania zasobów przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju gminy Niedźwiedź.

Promotorami byli:
dr Izabela Dymitryszyn
dr Marek Kondras
dr inż. Andrzej Konieczny
dr inż. Katarzyna Szyszko

Rolę przewodniczącej komisji pełniła Pani dr Maria Laska, prorektor AKSiM.

Absolwentom serdecznie gratulujemy życząc wielu sukcesów!

Nowi absolwenci studiów podyplomowych

W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyły się egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Prace dyplomowe dotyczyły m.in. takich zagadnień jak:

  • Analiza wpływu stóp procentowych na gospodarkę
  • Rola patriotyzmu gospodarczego w edukacji ponadpodstawowej
  • Patriotyzm gospodarczy w zamówieniach publicznych
  • Wpływ rodziców na postrzeganie patriotyzmu gospodarczego dzieci w wieku szkolnym

Promotorem był prof. dr hab. Eryk Łon. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Egzaminy dyplomowe: Polityka ochrony środowiska

W sobotę 4 czerwca 2022 r. grupa Słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie przystąpiła do egzaminu dyplomowego.

Tematyka napisanych prac dotyczyła m.in. transformacji energetycznej w Polsce, wpływu Programu „Czyste Powietrze” na jakość powietrza i klimatu, zielonej energii elektrycznej (fotowoltaiki), działań Lasów Państwowych na rzecz ochrony przyrody w odniesieniu do strategii o bioróżnorodności Unii Europejskiej.

Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!