Ostatni moment na podjęcie studiów podyplomowych

To już ostatni dzwonek, aby rozpocząć studia podyplomowe w semestrze zimowym 2022/2023 r. W ofercie m.in.:

  • biznes i zarządzanie – czesne za całe studia to tylko 800 zł ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski;
  • etyka dla nauczycieli – bezpłatna nauka dla czynnych zawodowo nauczycieli;
  • Master of Business Administration – prestiżowe studia menedżerskie – pozostały ostatnie wolne miejsca.

Szczegóły oferty dostępne na stronie podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych oraz w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

Zapraszamy!

Master of Business Administration w IX edycji!

W sobotę 29.10.2022 r. rozpoczęły się zajęcia IX edycji studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA IX). Słuchaczy przywitał o. dr Zdzisław Klafka, profesor AKSiM.

Wykład inauguracyjny wykłosił Mariusz Ochla – Lider Inicjatywy Akademickiej IBM.

Po wykładzie inauguracyjnym rozpoczęły się regularne zajęcia. Pierwszy dzień to intensywne i zarazem niezwykle ciekawe zajęcia z Przywództwa, które poprowadził dr Bart Tkaczyk.

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

Słowo „inflacja” pochodzi od łacińskiego inflatio, co oznacza „nadęcie”. Nie musielibyśmy być świadomi obecnej sytuacji na świecie, aby dotkliwie odczuwać owo rozepchanie, napompowanie, chociażby na sklepowych etykietkach z cenami. Aby zrozumieć tak drastyczny wzrost naszych miesięcznych wydatków na przeróżne dobra (oraz wiele innych zmian zachodzących w całym systemie ekonomicznym), należy uświadomić sobie wpływ procesów o skali globalnej i historycznej. Taką możliwość zaoferowała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, organizując konferencję naukową „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”, która odbyła się 8 października 2022 r.

Pierwszą oficjalną częścią spotkania była uroczystość wręczenia świadectw absolwentom studiów podyplomowych, podczas której głos zabrał Jego Magnificencja Rektor-Założyciel AKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk. Dyplomy otrzymali studenci kolejnych edycji następujących kierunków: Master of Business Administration, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie oraz Retoryka i wystąpienia przed kamerą. Po tej radosnej uroczystości rozpoczęła się druga – naukowa – część spotkania.

Prelegentami konferencji byli utytułowani profesorowie uniwersyteccy, którzy poruszyli kwestię szeroko rozumianego ryzyka gospodarczego w dzisiejszym świecie i przy obecnych zagrożeniach.

Pierwszym wystąpieniem był wykład prof. dr. hab. Feliksa Grądalskiego, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, pt. „Polityka gospodarcza w warunkach podwyższonej inflacji”. Opisując zjawisko inflacji, prelegent m.in. wyszczególnił pojęcia inflacji popytowej, w sensie popytu na tzw. „płynność transakcyjną” pieniądza na rynku, oraz podażowej. Jak zaznaczył, jednym z elementów inflacji podażowej jest element behawioralny. Oznacza to, że na inflację ma wpływ nie tylko cena ropy, gazu i węgla, wojna w Ukrainie, migracje czy zakłócenia transportu, ale także pokusa chciwości, pokusa „życia na cudze ryzyko”. Inflacja jest niestety wykorzystywana jako „okazja” i powoduje świadome podbijanie cen pod pretekstem kryzysu gospodarczego. Pretekst ten, jak tłumaczył prof. Grądalski, nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Sposobem na walkę z inflacją powinno być, posługując się terminem medycznym, leczenie i to nawet kosztem wyższej inflacji. Kryzys wygasa dzięki twórczym reakcjom na szok, strukturalnym dostosowaniom gospodarki do nowych warunków rynkowych. Podsumowując swoje wystąpienie, prelegent podkreślił, że każdy kryzys ma także swoje pozytywne aspekty – niesie za sobą „odświeżenie umysłów”, szereg przydatnych przewartościowań w różnych dziedzinach, także pozagospodarczych. Na zakończenie dobitnie uświadomił słuchaczom, że w obliczu kryzysu nie wolno nam popełnić tego samego błędu, co wobec potencjalnego złodzieja: „Złodziej jest zawsze o krok do przodu, ponieważ on wie, co zrobi, natomiast wszyscy inni łudzą się do samego końca”.

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, ale także i absolwentka studiów podyplomowych w AKSiM na kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, wystąpiła z prelekcją na temat ryzyka kredytowego w ostatnich latach pandemicznych. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że rzeczywisty wpływ kryzysu covidowego na kredyty zagrożone może ujawnić się dopiero po dłuższym czasie. Dlatego też wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości działań podjętych w 2020 i 2021 r., mających zapobiec gwałtownemu wzrostowi kredytów, pozostaje głównym celem organów zajmujących się sektorem bankowym w Polsce i Europie.

Dr hab. Zbysław Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wykładzie przedstawił temat zamówień publicznych. Poruszył problem ich rzetelności. Termin zamówienia publicznego oznacza odpłatną umowę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje usługi. Podmiotami publicznymi są np. administracja rządowa i jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne bywają przedmiotem skarg zmierzających do zmiany lub uchylenia określających je przepisów. W takim przypadku prelegent wskazuje na rozwiązanie w postaci tzw. complaints management, czyli organu zarządzania skargami.

Wykład wieńczący sesję plenarną wygłosił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wskazał na problem, przed którym stoi współczesny świat: czy należy za wszelką cenę starać się „wyhamować” inflację, także kosztem recesji i wzrostu bezrobocia? Profesor nakreślił zjawisko uciekania globalnego kapitału do tzw. twardych walut, przede wszystkim do dolara, wobec którego słabnie chociażby polska złotówka. Zakończył wskazaniem, że najważniejsze jest utrzymanie wewnętrznej polityki pieniężnej, gdyż zapewnia ona suwerenność państwa.

Konferencja została zorganizowana w duchu wszechstronnego rozwoju i doskonalenia. Jak wyraził to na początku spotkania o. dr Tadeusz Rydzyk – Rektor-Założyciel AKSiM, powinniśmy stawać się coraz doskonalsi, „jak doskonały jest Ojciec Niebieski” (Mt 5, 48). Prosił wówczas także o nieustanną modlitwę w intencji pokoju.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja panelowa z udziałem absolwentów studiów podyplomowych: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Zgromadzeni wysłuchali następujących prelekcji:
– Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej – ewolucja i nowe wyzwania (dr inż. Bogusław Hajdasz);
– Ocena skutków brexitu dla gospodarki brytyjskiej (mgr Katarzyna Kosińska);
– System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i propozycja jego reformy (mgr inż. Aleksander Jawor)

– Analiza problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego w Polsce (mgr Alan Rynio);
– Postęp technologiczny a przemiany monetarne (mgr Eryk Milarski);
– Liberalizm społeczny – etyka chrześcijańska w obronie wolnego rynku (dr Mateusz Guzikowski);
– Działania humanitarne Caritas Diecezji Ełckiej na terenie Ukrainy w pierwszych 100 dniach wojny w 2022 r. (ks. dr Ryszard Sawicki);
– Finansowanie społecznościowe jako źródło dotowania twórców internetowych w Polsce (Jakub Szajkowski);
– Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – aspekty praktyczne (mgr Przemysław Pawlak).

Transmisję z części plenarnej wydarzenia przeprowadziła Telewizja Trwam. Wkrótce również ukaże się monografia zawierająca zbiór tekstów poświęconych tematyce wyzwań, jakie stoją przed współczesną gospodarką.

Studia Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, jak i konferencja, zostały dofinansowane przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Maja Stasyszyn
Zespół Prasowy AKSiM

Studiować, aby czynić życie lepszym

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem m.in. dr Doroty Żuchowskiej – dziekan AKSiM, ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza – kierownika Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej AKSiM oraz s. Bartłomieji Kaczmarek CSSJ – katechetki, słuchaczki studiów podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli.

Więcej informacji o kierunkach w zakładce oferta studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 25.09.2022 r.

Edukacja to jest najlepsza możliwa inwestycja. Zapraszamy!

Takiej atmosfery i takiego doświadczenia na uczelni publicznej nie doświadczyłam

Absolwenci studiów podyplomowych MBA edycji VI i VII, Pani Joanna Sińczak oraz Pan dr Tomasz Sińczak (prywatnie małżeństwo) wzięli udział w programie “W naszej rodzinie”. Zobaczcie co powiedzieli o naszej uczelni i studiach, które ukończyli.

“Takiej atmosfery i takiego doświadczenia na uczelni publicznej nie doświadczyłam […] jest tutaj takie podejście całościowe do studenta […] jest oczywiście solidna baza merytoryczna, bardzo dobrzy wykładowcy, ale był też czas na integrację […] i te przyjaźnie do tej pory trwają.” mówi Joanna Sińczak.

Dr Tomasz Sińczak dodaje: “Studia te pozwalają odnaleźć się na rynku, każdemu, kto ma jakieś aspiracje do tego, żeby liderować w swoim środowisku […] pozwolą rozwinąć skrzydła i nie wyjść z AKSiM kulawym – integrujemy się, zdobywamy wiedzę, ale z drugiej strony jest położony bardzo istotny element na aspekt duchowy i aspekt patriotyczny. Nie ma zbytniego obciążenia tą odpowiedzialnością, ale wydaje mi się, że prawdziwa magia uczelni, polega na tym, że potrafimy znaleźć odpowiedni balans.”

Jeśli i Ty chcesz doświadczyć atmosfery studiowania w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – zachęcamy Cię do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych AKSiM, na które trwa obecnie rekrutacja.

Obrony MBA w AKSiM

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w sobotę 02 lipca 2022 r. odbyły się obrony, które zakończyły kolejną edycję studiów menadżerskich – Master of Business Administration (MBA).

MBA to prestiżowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

– Bardzo ważne, że studenci programu MBA w Polsce pracują na takich samych fantastycznych materiałach, jak studenci w najlepszych szkołach biznesu, jak Harvard, Stanford czy Berkley – mówił wykładowca AKSiM, dr Bart Tkaczyk, który prowadzi zajęcia w programie MBA w Ameryce Północnej, Europie i Zatoce Perskiej.

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu szczególny nacisk kładziony jest na etykę w biznesie. Bez niej biznes nie funkcjonuje, dlatego ważne jest, aby uczyć studentów wielopłaszczyznowego spojrzenia – wskazał wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i MBA w AKSiM, prof. Zbysław Dobrowolski.

– Nie tylko myślenie w kategoriach ekonomicznych, ale również w kategoriach zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony ochrona środowiska, z drugiej strony społeczeństwo, wymogi i tzw. ład korporacyjny, którego studenci się uczą. Ład korporacyjny to spojrzenie poprzez pryzmat tego, że każda działalność gospodarcza musi przynosić zysk, ale ona nie może prowadzić do łamania prawa. Tego studenci się uczą – powiedział prof. Zbysław Dobrowolski.

Studia MBA w AKSiM cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Szukając możliwości rozwojowych i potwierdzenia swojego doświadczenia oraz umiejętności, szukałam szkoły, która daje największe możliwości i wykładowców, którzy są gwarantem przekazania odpowiedniej wiedzy. Bardzo zależy nam także na tym, żeby biznes był etyczny w tym kraju, by kierował się pewnymi wartościami – wskazała absolwentka studiów MBA w AKSiM, Monika Hofman-Grabowska.

Uczelnia przyciąga przedstawicieli różnych branż i zawodów.

– Studia MBA są przeznaczone dla osób, które już pełnią funkcje w różnego rodzaju spółkach czy instytucjach państwowych. (…) Są to osoby, które bardzo dużo wnoszą przychodząc na studia. To jest podniesienie rangi kształcenia w AKSiM, ale też absolwenci podkreślają, że otrzymują zupełnie nowe spojrzenie na problemy z zakresu zrządzania, z którymi borykają się na co dzień – mówiła dziekan AKSiM, dr Dorota Żuchowska.

Potwierdza to absolwent studiów MBA, Paweł Markiewicz. Na co dzień prezes zarządu. Jak zaznaczył, wybrał te studia, bo chciał rozszerzyć swoje umiejętności menadżerskie, nabrać nowych doświadczeń i zainspirować się różnymi metodami zarządzania spółką, aby wprowadzić ją na nowe ścieżki rozwoju.

– Poznałem tu fantastyczne osoby. Jestem naładowany nową wiedzą. Jak wrócę do pracy, to już wiem, co zmienię w swojej korporacji – wskazał Paweł Markiewicz.

Absolwenci MBA podkreślili, że te studia otwierają horyzonty i dają wiele możliwości rozwoju.

– Bardzo pozytywnie zaskoczyłem się wykładowcami. Mieliśmy wykładowców z różnych uniwersytetów z całej Polski, ale także ze świata. Zajęcia były bardzo ciekawe – powiedział Julian Czarnecki, absolwent studiów MBA.

W piątek odbyły się obrony, które zwieńczyły cały rok nauki.

– Są tutaj ludzie z branż zawodowych – są prawnicy, leśnicy, przedsiębiorcy. Wszyscy doskonale potrafili dostosować do swojej misji zawodowej ten egzamin. Wypadł on rewelacyjne. Jestem bardzo dumny ze wszystkich osób zdających egzamin z MBA – podkreślił rektor AKSiM w Toruniu, o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Obrony Master of Business Administration

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają obrony dyplomowe słuchaczy, już niebawem absolwentów, Studiów Podyplomowych Master of Business Administration edycji VI i VII. Atmosfera jest naprawdę gorąca, a słuchacze profesjonalnie przygotowani.

Obrony potrwają do późnego wieczora z przerwą na obiad i na Eucharystię, która zaplanowana jest na godzinę 16.15 w kaplicy Hotelu Akademickiego.

Trzymamy za Was mocno kciuki!