Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo – nowość w AKSiM!

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wkrótce zostanie uruchomiony nowy kierunek dwusemestralnych studiów podyplomowych Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo, przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego oraz cyberbezpieczeństwa.

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy m.in. w zakresie: zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenia szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowania wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowania działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego i postępującej cyfryzacji wszelkich aspektów funkcjonowania społeczeństwa.

Studia wyposażą słuchaczy w praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej pracy związanej z bezpieczeństwem narodowym, prowadzeniem szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, budowaniem wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa, co pozwoli mu lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji publicznych zajmujących się daną tematyką, jak i prywatnych firm, które działają na rynku w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W każdym z semestrów przewidziano 120 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie uczelni, maksymalnie 2 zjazdy weekendowe w miesiącu.

Szczegółowe informacje odnośnie programu studiów, wymagań wstępnych dla kandydatów, opłat oraz zasad rekrutacji już wkrótce!