Inauguracja III edycji studiów podyplomowych z Etyki

W sobotę 12 listopada 2022 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano III edycję studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli. Uroczystego otwarcia dokonał rektor o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM, który dziękując nowym Słuchaczom za zaufanie przy wyborze Uczelni oraz podjęty trud nauki zachęcał wszystkich, by być odważnym i dać się zaskoczyć. W wydarzeniu uczestniczyli także prorektor dr Maria Laska, prof. AKSiM oraz kierownik studiów dr Mateusz Kiereś.

Wykład inauguracyjny pt. „O co warto zapytać siebie?” wygłosił prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski – znakomity specjalista w dziedzinie pedagogiki ogólnej, teorii szkoły oraz systemów oświatowych. Rozpoczynając swoją prelekcję odniósł się do nauki, której istota i wartość zależy od zadawanych pytań. Pytanie, jako czynność intelektualna jest dyspozycją wyłącznie ludzką, a zadając pytanie oczekujemy prawdy. To czy ją poznamy zależy od tego, na jaki grunt padnie pytanie. Jeśli na żyzny – wówczas poznamy prawdę, jeśli zaś na jałowy – może zrodzić fałsz i kłamstwo. Jak wyjaśnił prelegent – fałsz jest nieświadomym odejściem od prawdy, a kłamstwo jest celowym podaniem fałszu za prawdę. Stąd nie każdy fałsz jest kłamstwem, ale każde kłamstwo jest fałszem, który demoralizuje obie strony: kłamiącego i okłamywanego – akcentował prof. dr hab. A. Nalaskowski.

Co jest zatem istotą pytania? Zdaniem Pana Profesora na pewno nie jest to poszukiwanie odpowiedzi lecz jej odnajdywanie i udzielanie, bo pytanie ma wygenerować odpowiedź, a w rezultacie wiedzę.

Stawianie pytań samemu sobie nie jest łatwe. Czasem bywa niewygodne, bo dotyka naszego sumienia, rozumienia świata. Wymaga udzielenia szczerej odpowiedzi. Choć i tu znajdą się wyjątki, bowiem – jak podkreślił Pan Profesor – niepokojąco poszerza się choroba „podwójnej moralności”. A przecież wszystko to, co wymagamy od innych musi mieć pokrycie w naszym postępowaniu. Nie można jednego mówić, a co innego robić, bo ktoś inny obserwując takie postępowanie może poczuć się zdemoralizowany. Podwójna moralność demoralizuje zarówno tego, który ją ma, jak i tego, który odczuwa jej skutki. Dlatego warto zadać sobie pytanie: czy nie ma we mnie podwójnej moralności?

O co warto pytać siebie? O PRAWDĘ, bo tylko ona nas wyzwoli – podsumował Pan Profesor.

Po niezwykle ciekawym wykładzie inauguracyjnym, rozpoczęły się pierwsze zajęcia.

Etyka dla nauczycieli to studia trzysemestralne adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo, które przygotowują do prowadzenia zajęć z przedmiotu Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nauka na studiach jest bezpłatna ze względu na finansowanie przez MEiN.

Nowym Słuchaczom życzymy owocnego i satysfakcjonującego studiowania w AKSiM!