Nowi absolwenci studiów podyplomowych

W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyły się egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Prace dyplomowe dotyczyły m.in. takich zagadnień jak:

  • Analiza wpływu stóp procentowych na gospodarkę
  • Rola patriotyzmu gospodarczego w edukacji ponadpodstawowej
  • Patriotyzm gospodarczy w zamówieniach publicznych
  • Wpływ rodziców na postrzeganie patriotyzmu gospodarczego dzieci w wieku szkolnym

Promotorem był prof. dr hab. Eryk Łon. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!