Otwieramy nowy kierunek studiów podyplomowych – „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od semestru letniego w roku akademickim 2019/20 otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych „Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II”. Jak podkreśla uczelnia, studia te mają na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania Jana Pawła Wielkiego w celu ich aplikacji do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka.

Studia z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” mają pomóc słuchaczom wzbudzenie własnej, zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwość podejmowania w sposób kompetentny myśli Papieża Polaka i wdrażania jej w życie.

Jak podkreśla o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, któż z nas nie cieszy się, że nasza Ojczyzna wydała na świat wielkiego świętego, którym jest Jan Paweł II.

– To wielki święty, Polak, myśliciel, teolog, wielka osobowość. Zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na studia podyplomowe z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”. Studia te będą trwały dwa semestry – akcentuje założyciel WSKSiM w Toruniu.

Na pierwszy semestr studiów podyplomowych z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” uczelnia proponuje następujące przedmioty:

– Kairologia Jana Pawła II
– Polskie znaki czasu – kontekst historyczny i polityczny pontyfikatu
– Bóg Jana Pawła II
– Kościół z Eucharystii
– Kościół w dialogu
– Maryja Matka Odkupiciela
– Personalizm etyczny – osoba i czyn
– Miłość i odpowiedzialność
– Małżeństwo i rodzina
– Młodzież
– Analiza tekstów

W najbliższym czasie WSKSiM przedstawi więcej informacji, m.in. na jakich warunkach i kto może brać udział w studiach z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”.

radiomaryja.pl