Pierwsi absolwenci na kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

W sobotę 29 czerwca odbyły się egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Dwusemestralne studia realizowane były przez WSKSiM jako projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Słuchacze pod kierunkiem promotorów – dr hab. Eryka Łona, dr Katarzyny Kamińskiej i dr Doroty Żuchowskiej przygotowali bardzo interesujące prace z zakresu polityki gospodarczej, korzyści i kosztów wejścia Polski do strefy euro, Brexitu, różnych produktów bankowych, rynku nieruchomości w Polsce, wykorzystania funduszy UE w ostatniej perspektywie finansowej, numizmatyki w działalności kulturalno-oświatowej NBP.

Absolwentom gratulujemy!