Warsztaty telewizyjne dla studentów studiów podyplomowych i zaocznych

W dniach 2-5 czerwca słuchacze studiów podyplomowych i studenci studiów zaocznych podczas warsztatów telewizyjnych poznali w praktyce warsztat dziennikarza telewizyjnego.