By kontynuować nauczanie świętego

Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II to nowy kierunek studiów podyplomowych, otwarty dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Uroczystość otwarcia poprowadził Rektor Uczelni o. Zdzisław Klafka CSsR, przedstawiając uczestnikom kierunek, który podjęli oraz wyjaśniając, co przyświecało jego zakładaniu. Jak wskazywał Ojciec Rektor studia mają zachęcić do zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny tej myśli i wdrażania jej w życie.

– Te studia, które są studiami akademickimi, będą też bardzo praktyczne. Chcemy uczynić w naszym życiu przewodnikiem Jana Pawła II, to, co nam zostawił, jego myśl, ale i chcemy pogłębiać jego życie. Chcemy popatrzeć na świat stworzony i rzeczywistość Kościoła przy jego pomocy – powiedział Ojciec Rektor.

Wykład inauguracyjny poprowadził ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, pomysłodawca kierunku. Podkreślał, jak ważną postacią był Papież, i że ważne jest kontynuowanie jego myśli i filozofii.

– Mamy, proszę Państwa, w ostatnich latach studia coraz to dziwniejsze: mamy Gender Studies, mamy Animal Studies, mamy Queer Studies. Natomiast do dnia dzisiejszego nie mieliśmy systematycznych studiów Jana Pawła II – wskazał ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

Przed uczestnikami dwa semestry i 240 godzin zajęć dydaktycznych.

Katarzyna Dropiewska