Pierwsza edycja studiów MBA zakończona

W sobotę 8 czerwca 2019 roku naukę w WSKSiM zakończyli słuchacze pierwszej edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku Master of Business Administration, którzy zdawali dwuczęściowy egzamin dyplomowy – najpierw pisemny test z zagadnień obejmujących materiał z poszczególnych przedmiotów, a potem przed komisją egzaminacyjną prezentowali propozycje rozwiązań studium przypadku, które przygotowywali w grupach. Poszczególne zespoły, po zaprezentowaniu bardzo interesujących strategii rozwoju firmy w perspektywie pięcioletniej, odpowiadali na pytania ekspertów. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej!