Etyka dla nauczycieli

Informujemy, że semestrze zimowym br. Rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe na nowym kierunku „Etyka dla nauczycieli”. Poniżej podajemy podstawowe informacje o uruchamianym kierunku:

Nazwa kierunku:
Etyka dla nauczycieli

Opis kierunku:
Etyka dla nauczycieli to kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890), dostarczając wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do nauczania etyki w szkołach podstawowych i średnich.

Czas trwania nauki:
3 semestry

Opłaty:
Studia bezpłatne dla nauczycieli czynnych zawodowo, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Terminy zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio 1-2 zjazdy w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

Więcej informacji na stronie podyplomowe.wsksim.edu.pl/etyka-dla-nauczycieli