Kolejni absolwenci Polityki ochrony środowiska

W sobotę 25.09.2021 słuchacze studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie prezentowali przed komisją egzaminacyjną swoje prace dotyczące problemów ochrony przyrody, realizacji społecznych funkcji lasu, znaczenia leśnych gospodarstw węglowych na tle aktualnej sytuacji handlu emisjami, wpływu utworzenia obszaru N2000 na ochronę sasanki otwartej.

Wyróżniona została praca na temat „Koncepcja wdrożenia i zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zrównoważonej gospodarce leśnej na przykładzie Lasów Państwowych”.

Prace dyplomowe zostały przygotowane pod kierunkiem dr Izabeli Dymitryszyn, dra inż. Andrzeja Koniecznego, dra inż. Marka Kondrasa.

Absolwentom gratulujemy!