Kolejni absolwenci z Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 26 września 2020 roku do egzaminów dyplomowych przystąpili słuchacze studiów podyplomowych, którzy pod kierunkiem promotorów przygotowywali prace z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami, struktury własnościowej banków w Polsce, zjawiska szarej strefy w Polsce, problemu luki VAT i sposobów jej ograniczania, roli państwowych funduszy majątkowych we współczesnej gospodarce.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne większość egzaminów obyła się w formie on-line, kilku słuchaczy uczestniczyło w nich osobiście. Wszystkim absolwentom gratulujemy!