Kolejni absolwenci z Polityki Ochrony Środowiska – ekologii i zarządzania

W sobotę 26 września 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe kończące kolejną edycję studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła m.in. zrównoważonego rozwoju, izb leśnych, problemu azbestu i jego utylizacji w oparciu o środki finansowe WFOŚiGW, analizy wybranych aspektów prawnych w zakresie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce leśnej, itp.

Po zakończonych egzaminach wszyscy udali się pod Audytorium im. prof. Jana Szyszko, gdzie pod tablica upamiętniającą Śp. Pana Profesora odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!