Nowy kierunek studiów podyplomowych w AKSiM już dostępny

Biznes i zarządzanie to atrakcyjne, trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024) oraz dziennikarzy, którzy przygotowują się do realizowania w swojej pracy zawodowej dziennikarstwa ekonomicznego.

Czesne za całe studia wynosi 800 zł ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski.

Informacje i zapisy: podyplomowe.aksim.edu.pl/biznes-i-zarzadzanie