Master of Business Administration

Master of Business Administration to prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska.

Celem studiów jest:

 • dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: zarządzania, finansów oraz prawa dla właścicieli / członków zarządów oraz kluczowych kadr menedżerskich zatrudnionych w sektorach przedsiębiorstw oraz w administracji publicznej;
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy osoby zarządzającej dużymi zespołami ludzkimi;
 • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami – zarządzania, marketingu, sprzedaży, finansów – niezbędnymi do skutecznego kierowania dużymi instytucjami prywatnymi i publicznymi.

Studia przygotowują absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze przedsiębiorstw oraz w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, zarówno w zarządach tych instytucji, jak i w kolegialnych ciałach nadzorczych.

Studia kierowane są do:

 • absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych problematyką zarządzania, finansów i prawa gospodarczego, posiadających 5-letnie doświadczenie zawodowe lub 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze przedsiębiorstw lub administracji publicznej (osoby o innym doświadczeniu zawodowym mogą być przyjęte na studia MBA w trybie indywidualnej decyzji komisji rekrutacyjnej na podstawie informacji zawartych w liście motywacyjnym);
 • menedżerów przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, kierowników jednostek organizacyjnych administracji publicznej, dążących do podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania i uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

Program studiów przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania przedsiębiorstwami w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.

Wyróżnikiem studiów jest wzbogacenie kultury organizacyjnej o istotne aspekty etyki biznesu oraz podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji menedżerskich.

Ponadto dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem absolwenci MBA w AKSiM otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu: zarządzania, finansów i prawa, co pozwala mu lepiej rozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji prywatnych i publicznych. W szczególności poznaje strategie: zarządzania zespołami pracowników, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych projektów rozwojowych. Zdobywa również wiedzę o instrumentach i instytucjach rynku finansowego. Wykazuje znajomość poszczególnych segmentów polityki gospodarczej oraz procesów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Ma ponadto świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.

Obrony uczestników studiów podyplomowych MBA IV edycji (22-23.01.2021 r.)

Terminy zjazdów dla XI edycji studiów (rozpoczęcie zajęć: semestr zimowy 2023/2024):

 • Zjazd 1 – 28-29.10.2023 r.
 • Zjazd 2 – 04-05.11.2023 r.
 • Zjazd 3 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 4 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 5 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 6 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 7 – 27-28.01.2024 r.
 • Zjazd 8 – 24-25.02.2024 r.
 • Zjazd 9 – 09-10.03.2024 r.
 • Zjazd 10 – 23-24.03.2024 r.
 • Zjazd 11 – 13-14.04.2024 r.
 • Zjazd 12 – 11-12.05.2024 r.
 • Zjazd 13 – 08-09.06.2024 r.
 • Zjazd 14 – 14.06.2024 r. (piątek) – egzamin końcowy dla XI edycji MBA

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym w kampusie AKSiM w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3.


*Planowane terminy zjazdów dla XII edycji studiów (trwająca rekrutacja – rozpoczęcie zajęć: semestr letni 2023/2024):

 • Zjazd 1 – 09-10.03.2024 r.
 • Zjazd 2 – 23-24.03.2024 r.
 • Zjazd 3 – 13-14.04.2024 r.
 • Zjazd 4 – 11-12.05.2024 r.
 • Zjazd 5 – 08-09.06.2024 r.
 • Zjazd 6 – 15-16.06.2024 r.

* Terminy mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Master of Business Administration (edycja XII)” to 15 lutego 2024 r.

Czesne za studia na kierunku Master of Business Administration (MBA XI edycja) – w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 14 870 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „MBA”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl