Ostatni moment na podjęcie studiów podyplomowych

To już ostatni dzwonek, aby rozpocząć studia podyplomowe w semestrze zimowym 2022/2023 r. W ofercie m.in.:

  • biznes i zarządzanie – czesne za całe studia to tylko 800 zł ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski;
  • etyka dla nauczycieli – bezpłatna nauka dla czynnych zawodowo nauczycieli;
  • Master of Business Administration – prestiżowe studia menedżerskie – pozostały ostatnie wolne miejsca.

Szczegóły oferty dostępne na stronie podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych oraz w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

Zapraszamy!

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

Słowo „inflacja” pochodzi od łacińskiego inflatio, co oznacza „nadęcie”. Nie musielibyśmy być świadomi obecnej sytuacji na świecie, aby dotkliwie odczuwać owo rozepchanie, napompowanie, chociażby na sklepowych etykietkach z cenami. Aby zrozumieć tak drastyczny wzrost naszych miesięcznych wydatków na przeróżne dobra (oraz wiele innych zmian zachodzących w całym systemie ekonomicznym), należy uświadomić sobie wpływ procesów o skali globalnej i historycznej. Taką możliwość zaoferowała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, organizując konferencję naukową „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”, która odbyła się 8 października 2022 r.

Pierwszą oficjalną częścią spotkania była uroczystość wręczenia świadectw absolwentom studiów podyplomowych, podczas której głos zabrał Jego Magnificencja Rektor-Założyciel AKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk. Dyplomy otrzymali studenci kolejnych edycji następujących kierunków: Master of Business Administration, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie oraz Retoryka i wystąpienia przed kamerą. Po tej radosnej uroczystości rozpoczęła się druga – naukowa – część spotkania.

Prelegentami konferencji byli utytułowani profesorowie uniwersyteccy, którzy poruszyli kwestię szeroko rozumianego ryzyka gospodarczego w dzisiejszym świecie i przy obecnych zagrożeniach.

Pierwszym wystąpieniem był wykład prof. dr. hab. Feliksa Grądalskiego, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, pt. „Polityka gospodarcza w warunkach podwyższonej inflacji”. Opisując zjawisko inflacji, prelegent m.in. wyszczególnił pojęcia inflacji popytowej, w sensie popytu na tzw. „płynność transakcyjną” pieniądza na rynku, oraz podażowej. Jak zaznaczył, jednym z elementów inflacji podażowej jest element behawioralny. Oznacza to, że na inflację ma wpływ nie tylko cena ropy, gazu i węgla, wojna w Ukrainie, migracje czy zakłócenia transportu, ale także pokusa chciwości, pokusa „życia na cudze ryzyko”. Inflacja jest niestety wykorzystywana jako „okazja” i powoduje świadome podbijanie cen pod pretekstem kryzysu gospodarczego. Pretekst ten, jak tłumaczył prof. Grądalski, nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Sposobem na walkę z inflacją powinno być, posługując się terminem medycznym, leczenie i to nawet kosztem wyższej inflacji. Kryzys wygasa dzięki twórczym reakcjom na szok, strukturalnym dostosowaniom gospodarki do nowych warunków rynkowych. Podsumowując swoje wystąpienie, prelegent podkreślił, że każdy kryzys ma także swoje pozytywne aspekty – niesie za sobą „odświeżenie umysłów”, szereg przydatnych przewartościowań w różnych dziedzinach, także pozagospodarczych. Na zakończenie dobitnie uświadomił słuchaczom, że w obliczu kryzysu nie wolno nam popełnić tego samego błędu, co wobec potencjalnego złodzieja: „Złodziej jest zawsze o krok do przodu, ponieważ on wie, co zrobi, natomiast wszyscy inni łudzą się do samego końca”.

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, ale także i absolwentka studiów podyplomowych w AKSiM na kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, wystąpiła z prelekcją na temat ryzyka kredytowego w ostatnich latach pandemicznych. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że rzeczywisty wpływ kryzysu covidowego na kredyty zagrożone może ujawnić się dopiero po dłuższym czasie. Dlatego też wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości działań podjętych w 2020 i 2021 r., mających zapobiec gwałtownemu wzrostowi kredytów, pozostaje głównym celem organów zajmujących się sektorem bankowym w Polsce i Europie.

Dr hab. Zbysław Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wykładzie przedstawił temat zamówień publicznych. Poruszył problem ich rzetelności. Termin zamówienia publicznego oznacza odpłatną umowę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje usługi. Podmiotami publicznymi są np. administracja rządowa i jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne bywają przedmiotem skarg zmierzających do zmiany lub uchylenia określających je przepisów. W takim przypadku prelegent wskazuje na rozwiązanie w postaci tzw. complaints management, czyli organu zarządzania skargami.

Wykład wieńczący sesję plenarną wygłosił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wskazał na problem, przed którym stoi współczesny świat: czy należy za wszelką cenę starać się „wyhamować” inflację, także kosztem recesji i wzrostu bezrobocia? Profesor nakreślił zjawisko uciekania globalnego kapitału do tzw. twardych walut, przede wszystkim do dolara, wobec którego słabnie chociażby polska złotówka. Zakończył wskazaniem, że najważniejsze jest utrzymanie wewnętrznej polityki pieniężnej, gdyż zapewnia ona suwerenność państwa.

Konferencja została zorganizowana w duchu wszechstronnego rozwoju i doskonalenia. Jak wyraził to na początku spotkania o. dr Tadeusz Rydzyk – Rektor-Założyciel AKSiM, powinniśmy stawać się coraz doskonalsi, „jak doskonały jest Ojciec Niebieski” (Mt 5, 48). Prosił wówczas także o nieustanną modlitwę w intencji pokoju.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja panelowa z udziałem absolwentów studiów podyplomowych: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Zgromadzeni wysłuchali następujących prelekcji:
– Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej – ewolucja i nowe wyzwania (dr inż. Bogusław Hajdasz);
– Ocena skutków brexitu dla gospodarki brytyjskiej (mgr Katarzyna Kosińska);
– System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i propozycja jego reformy (mgr inż. Aleksander Jawor)

– Analiza problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego w Polsce (mgr Alan Rynio);
– Postęp technologiczny a przemiany monetarne (mgr Eryk Milarski);
– Liberalizm społeczny – etyka chrześcijańska w obronie wolnego rynku (dr Mateusz Guzikowski);
– Działania humanitarne Caritas Diecezji Ełckiej na terenie Ukrainy w pierwszych 100 dniach wojny w 2022 r. (ks. dr Ryszard Sawicki);
– Finansowanie społecznościowe jako źródło dotowania twórców internetowych w Polsce (Jakub Szajkowski);
– Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – aspekty praktyczne (mgr Przemysław Pawlak).

Transmisję z części plenarnej wydarzenia przeprowadziła Telewizja Trwam. Wkrótce również ukaże się monografia zawierająca zbiór tekstów poświęconych tematyce wyzwań, jakie stoją przed współczesną gospodarką.

Studia Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, jak i konferencja, zostały dofinansowane przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Maja Stasyszyn
Zespół Prasowy AKSiM

Studiować, aby czynić życie lepszym

Zapraszamy do obejrzenia programu z udziałem m.in. dr Doroty Żuchowskiej – dziekan AKSiM, ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza – kierownika Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej AKSiM oraz s. Bartłomieji Kaczmarek CSSJ – katechetki, słuchaczki studiów podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli.

Więcej informacji o kierunkach w zakładce oferta studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 25.09.2022 r.

Edukacja to jest najlepsza możliwa inwestycja. Zapraszamy!

Egzamin z retoryki i wystąpień przed kamerą

W sobotę 12 marca studenci retoryki i wystąpień przed kamerą złożyli egzamin końcowy. Polegał on na wygłoszeniu przez komisją, kolegami z rocznika i kamerą, wcześniej przygotowanego wystąpienia.

Po dwóch semestrach nauki w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jej zwieńczenie było prawdziwym świętem. Komisja w składzie: prof. Imelda Chłodna-Błach, prof. Małgorzata Ratajczak, red. Katarzyna Cegielska oraz o. dr Zdzisław Klafka, rektor AKSiM, z satysfakcją wysłuchali piętnastu pięknych i poruszających wypowiedzi. Wśród zaproponowanych przez studentów tematów znalazły się między innymi takie: „Konkursy w muzyce klasycznej: niezdrowa rywalizacja czy szczyt kultury muzycznej?”, „Czy drogi prezent jest najlepszym podarunkiem?”, „Teraźniejszość moimi oczami – czy pandemia może mieć dobre strony?”, „Czy poczucie humoru może pomóc odnieść sukces w życiu?”, „Czy rodzice uczą się od dzieci, czy tylko dzieci są nauczane przez rodziców?”.

W AKSiM do 25 marca trwa nabór na studia podyplomowe. Szczegółowe informacje.

Ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe AKSiM

Tylko do 10 marca trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W ofercie m.in.:

MBA w ochronie zdrowia
Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo
Etyka dla nauczycieli
Retoryka i wystąpienia przed kamerą
Polityka ochrony środowiska

i inne praktyczne kierunki. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie: podyplomowe.wsksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych

Zapraszamy na studia – rekrutacja trwa!

Do 10 marca 2022 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych.

Jednym z kierunków, na które prowadzony jest nabór, jest Retoryka i wystąpienia przed kamerą. Być może to studia podyplomowe idealne dla Ciebie? Dzięki nim poznasz m.in. techniki radzenia sobie z tremą i stresem przed kamerą. Będą to zajęcia z dziennikarzami, aktorami oraz specjalistami od wizerunku.

Jeśli chcesz rozwijać się w innym zakresie, zapoznaj się z całą naszą ofertą, w której znajdziesz m.in. takie kierunki jak:

MBA w ochronie zdrowia (nowość w AKSiM),
Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo (nowość w AKSiM),
Polityka ochrony środowiska (studia dofinansowane),
Master of Business Administration (VIII edycja),
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia,

i wiele innych. Serdecznie zapraszamy!