Ostatnie wolne miejsca na studiach podyplomowych

Do 23 listopada mogą zgłaszać się osoby zainteresowane podjęciem kształcenia na studiach podyplomowych Master of Business Administration (VII edycja) lub na studiach dofinansowanych przez Narodowy Bank Polski na kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena złożonych dokumentów dokonana przez komisję rekrutacyjną.

Serdecznie zapraszamy!