Etyka dla nauczycieli – inauguracja

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych zainaugurowano I edycję studiów podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli (grupa II).

Wykład inauguracyjny: Od fenomenu losu do fenomenu tego, kim człowiek jest. W poszukiwaniu etyki wygłosił ksiądz profesor dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.

Studium podyplomowe kierowane jest do czynnych zawodowo nauczycieli, przygotowujących się do prowadzenia etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia są bezpłatne ze względu na finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o kierunku