Piątkowe obrony MBA

Trwają egzaminy dyplomowe na kierunku Master of Business Administration. Słuchacze V edycji tych prestiżowych studiów podyplomowych przystąpili już do egzaminu pisemnego. Obecnie prezentują przed komisją egzaminacyjną case studies opracowane w grupach.

Trzymamy kciuki życząc całej V edycji samych 5 na dyplomach!