Pierwsi absolwenci z logistyki

Pierwsza edycja studiów podyplomowych z logistyki zakończyła się w piątek 7 czerwca 2019 roku egzaminem dyplomowym i uroczystym wręczeniem świadectw ukończenia studiów. Prawie 30 słuchaczy, którzy przez dwa semestry zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach, mieli okazję zaprezentować przed komisją egzaminacyjną przygotowane przez siebie prace dyplomowe. Dotyczyły one możliwości usprawnienia różnych procesów logistycznych w wybranych przedsiębiorstwach, m.in. prezentowano alternatywne propozycje dla istniejących obecnie rozwiązań w Poczcie Polskiej S.A.