Kolejni absolwenci z retoryki

W sobotę 8 czerwca 2019 r. odbyły się obrony kończące kolejną edycję studiów podyplomowych z retoryki. Słuchacze wygłosili przygotowane wcześniej krótkie wystąpienia publiczne, które oceniła komisja egzaminacyjna. Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy!

Retoryka i komunikacja społeczna to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Skierowane są do każdego, kto chce panować nad swoim aparatem mowy, dykcją czy pięknym wypowiadaniem się. W toku studiów słuchacz poznaje zasady prezentacji przed kamerą i pracy z mikrofonem.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uczelni. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce STUDIA.