Rozdanie dyplomów słuchaczom studiów podyplomowych

4 września w czasie uroczystej mszy świętej w Sanktuarium NMP Gwiazdy nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu słuchacze studiów podyplomowych otrzymali dyplomy.