Zajęcia terenowe w Tucznie

Od 18 sierpnia trwają w Tucznie warsztaty terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych: Polityka ochrony środowiska – ekologia
i zarządzanie w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
i potrwają do 21 sierpnia.

Tematyka zajęć związana jest z oceną i wyceną zasobów przyrodniczych oraz wpływu gospodarczej działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego. Zajęcia odbywają się w naturalnym środowisku leśnym w stacji badawczej w Tucznie pod kierunkiem Pana Ministra Środowiska prof. dra hab. Jana Szyszko. Celem tych zajęć jak mówi Pan Minister jest pokazanie studentom w jaki sposób należy użytkować i chronić zasoby przyrodnicze poprzez działania gospodarcze by można było z tych zasobów korzystać. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni – Jego Magnificencja Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR oraz Prorektor dr Maria Laska.

Minister Środowiska Profesor Jan Szyszko mówił o celach zajęć terenowych i ich istotności dla ochrony środowiska. Studentka Beata Wisielska zwróciła uwagę na role i znaczeniu zajęć terenowych dla poszerzenia wiedzy słuchaczy, student Zbigniew Nahajowski wskazał na zależności występujące w przyrodzie, które studenci WSKSiM poznają w czasie zajęć terenowych, natomiast doktor Marek Kondras specjalista z zakresu gleboznawstwa, koncentrował się na znaczeniu gleby dla zbiorowisk roślinnych.