Sobota z ekologią

25 marca rozpoczęła się kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska. 34 słuchaczy powitał w murach Uczelni sam minister środowiska – prof. dr hab. Jan Szyszko. W uroczystej inauguracji studiów uczestniczyli też: rektor o. dr Zdzisław Klafka oraz dziekan dr Dorota Żuchowska.

Tego samego dnia 25 słuchaczy poprzedniego cyklu kształcenia na kierunku „ekologia i zarządzanie” podeszło do egzaminu wieńczącego dwusemestralny tok nauczania podyplomowego.