Warsztaty terenowe w Tucznie

W stacji badawczej w Tucznie odbyły się warsztaty terenowe słuchaczy studiów podyplomowych „Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie”, realizowanych przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii, która jest dziś bardzo potrzebna. Uzyskują kompetencje pożądane na rynku pracy.

– Obecnie sprawy środowiskowe, klimatyczne, przyrodnicze w całej przestrzeni medialnej wielkiej debaty w Polsce, a także w UE są bardzo istotne. Dzisiaj wiele polityk biznesowych, państwowych, firmowych czy wielkich korporacji jest związanych z ochroną środowiska – wskazuje Paweł Sałek, doradca prezydenta RP ds. środowiska, który prowadzi zajęcia ze słuchaczami.

Program studiów odwołuje się do pracy naukowej prof. Jana Szyszko. Studia są też odpowiedzią na niebezpieczne trendy, które mają miejsce w polityce krajowej i światowej – podkreśla prof. Roman Niżnikowski.

– Nie można wykorzystywać przyrody i ekologii do działań politycznych bez żadnych podstaw naukowych, a to, co widzimy np. przykładzie Zielonego Ładu – środowisko naukowe, także Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że tam jest to dokument opracowany przez polityków, a nie przez naukowców – akcentuje prof. Roman Niżnikowski.

Część zajęć jest prowadzona w terenie, w prywatnej stacji badawczej w Tucznie założonej przez prof. Jana Szyszko. Zależało mu, aby to miejsce było dostępne dla studentów i naukowców do prowadzenia badań. Stacja badawcza przyciąga naukowców z kraju i zagranicy.

– Przyjeżdżają tutaj wybitni specjaliści, którzy potrafią nam przekazać tę wiedzę, którą będziemy wykorzystywać w swojej pracy i edukacji, bo lasy Państwowe edukują społeczeństwo. Wiemy, że w tych czasach jest to bardzo potrzebne – mówi Monika Pałka, uczestnik studiów podyplomowych.

Tuczno jest miejscem nie tylko pracy, ale również spotkań i wymiany doświadczeń.

– Myślę, że to jest dobre miejsce do kontynuacji zdobywania wiedzy, pogłębiania wiedzy, rozwijania jej – podkreśla Michał Pieczyński, uczestnik studiów podyplomowych.

Tegoroczna edycja studiów została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.