Zajęcia terenowe

W dniach 26-28 kwietnia 2019 r. w Stacji „D&B” w Tucznie odbywały się zajęcia terenowe studentów Studiów Podyplomowych – Polityka ochrony środowiska – Ekologia i zarządzanie z WSKSiM w Toruniu

Tematem warsztatów terenowych było rozpoznawanie gatunków ptaków w ich środowisku bytowania w podziale na środowisko wodne, tereny bezleśne ze szczególnym uwzględnieniem ptaków ważnych dla Polski z aneksu I i II dyrektywy ptasiej, rozpoznawanie w terenie siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce, ważnych dla UE.