Zarządzanie i marketing w rolnictwie – nowość w AKSiM!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe AKSiM. W ofercie Akademii pojawił się nowy kierunek Zarządzanie i marketing w rolnictwie.

Studia adresowane są do rolników i osób prowadzących działalność gospodarczą w agrobiznesie. Czesne za studia wynosi: 4 800 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zarządzania oraz marketingu. Pozna podstawy prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego i ekologii.

Więcej informacji o kierunku na stronie: podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/zarzadzanie-i-marketing-w-rolnictwie/