Egzaminy dyplomowe na kierunku Retoryka i wystąpienia przed kamerą

25 marca 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się egzaminy dyplomowe III edycji studiów podyplomowych Retoryka i wystąpienia przed kamerą.

Słuchacze wygłosili przygotowane wcześniej krótkie wystąpienia publiczne, które zostały poddane ocenie przez komisję egzaminacyjną w składzie: rektor o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prof. AKSiM, dr Maria Laska, prof. AKSiM, dr hab. Imelda Chłodna-Błach, dr Paweł Adam Makowski.

Wśród zaproponowanych przez Słuchaczy tematów znalazły się takie jak: „Czy powinniśmy pomagać Ukrainie i jak pomagają polscy leśnicy?”, „Czy trema może być naszym sprzymierzeńcem?”, „Jak zainteresować słuchacza?”, „Czy potrzebna jest edukacja w zakresie kultury zdrowotnej?”.

Egzaminy końcowe potwierdziły nabycie przez Absolwentów takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, skuteczne opanowanie stresu i tremy, radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to dwusemestralne studia podyplomowe skierowane do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją czy pięknym wypowiadaniem się. Obejmują wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. W programie studiów m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, etyki, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi w AKSiM zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl