Konferencja podsumowująca studia z ekologii

27 maja 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa nt. “Współczesne wyzwania ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”, podczas której wystąpili m.in. absolwenci studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Wydarzenie było też okazją do podsumowania zakończonej edycji studiów, których pomysłodawcą był śp. prof. Jan Szyszko – wybitny leśnik i niezłomny patriota.

Sympozjum rozpoczął dr inż. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta RP, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zagrożenia związane z zawłaszczeniem kompetencji państw członkowskich przez unijnych urzędników, w tym mi.in. w sprawach związanych z leśnictwem.

Z kolei prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek przybliżył temat polityki surowcowej, przypominając, że Polska ma wartościową koncesję na poszukiwanie pierwiastków ziem rzadkich na dnie oceanów.

Prof. dr hab. Mariusz Wojdalski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie scharakteryzował przemysł rolno-spożywczy w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego, a o wpływie działalności człowieka na bogactwo zwierząt mówiła dr inż. Katarzyna Szyszko-Podgórska.

Dr inż. Marek Kondras (SGGW) wygłosił referat zatytułowany “Różne formy użytkowania gruntów a efektywność sekwestracji dwutlenku węgla”.

Podczas konferencji głos zabrała także p. Krystyna Szyszko, która przybliżyła temat zrównoważonego rozwoju w ujęciu swojego męża śp. prof. dr hab. Jana Szyszko.

W drugiej części konferencji głos zabrali tegoroczni absolwenci studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie, którzy w formie komunikatów przedstawili problematykę napisanych i obronionych prac dyplomowych.

https://www.radiomaryja.pl/tag/konferencja-wspolczesne-wyzwania-ochrony-srodowiska-i-zrownowazonego-rozwoju-wideo/