Master of Business Administration – inauguracja

VII edycja studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA VII) rozpoczęła się od wykładu inauguracyjnego dra Arkadiusza Babczuka na temat korzyści i kosztów uczestnictwa w Unii Europejskiej.

Następnie słuchacze z całej Polski mogli uczestniczyć w warsztatach z zakresu przywództwa oraz zarządzania zmianą, prowadzonych przez dra Barta Tkaczyka.

Dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem absolwenci MBA w AKSiM poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Program studiów przygotowany jest w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania przedsiębiorstwami w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.