Promieniowanie Ojcostwa. Jan Paweł II a św. Józef

W sobotę 9 października 2021 r. w murach naszej Uczelni gościł ks. Sławomir Kostrzewa, znany kaznodzieja i rekolekcjonista zajmujący się m.in. problematyką wpływu mass mediów na duchowość dzieci i młodzieży oraz relacjami w rodzinie.

Ks. Sławomir spotkał się ze słuchaczami studiów podyplomowych Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, którzy mieli okazję wysłuchać wykładu na temat “Promieniowanie Ojcostwa. Jan Paweł II a św. Józef”.