Minister ds. pomocy humanitarnej w WSKSiM

W sobotę 26 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej gościł Pan Minister Michał Woś, minister ds. pomocy humanitarnej, a w latach 2017-2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pan Minister spotkał się ze słuchaczami studiów podyplomowych Relacje międzynarodowe i dyplomacja. Ponadto wygłosił prelekcję na temat Rodzinne postępowanie informacyjne jako narzędzie promocji pojednawczej w kryzysie małżeństwa w ramach zajęć na studiach podyplomowych Mediacje pojednawcze w rodzinie.

Pan Minister Michał Woś w czasie pracy w resorcie sprawiedliwości zajmował się m.in. nadzorem nad sprawami rodzinnymi i nieletnich oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Obecnie odpowiada za koordynację pomocy humanitarnej, którą Polska kieruje do krajów trzeciego świata oraz rejonów dotkniętych konfliktami zbrojnymi.