Wieńczące obrony

W sobotę 16 czerwca br. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyły się obrony wieńczące tegoroczne studia podyplomowe na kierunkach Dziennikarstwo, Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja, Retoryka i Komunikacja Społeczna oraz Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne.

Słuchacze studiów podyplomowych po dwu-semestralnym cyklu kształcenia oraz pracy pod okiem promotorów prezentowali swoje prace dyplomowe oraz składali egzaminy dyplomowe.

Na kierunku Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne słuchacze podejmowali tematy wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności a zarazem bardzo praktyczne, takie jak projektowanie motywów graficznych dla marki, cyfrowa renowacja i rewitalizacja archiwów, realizacja i montaż wideo z elementami animacji komputerowej czy też analiza narzędzi automatycznego trasowania w programach graficznych.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy.