Obrony studentów studiów podyplomowych – Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

Dnia 21. kwietnia 2018 roku odbyły się egzaminy dyplomowe studentów z kierunku polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Komisji, składającej się z b. Ministra Środowiska Jana Szyszko oraz b. wiceministra w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka przewodniczyła prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dr Maria Laska. W obronach udział brali także rektor WSKSiM, o. dr Zdzisław Klafka oraz dyrektor Katarzyna Cegielska.

Egzaminy rozpoczęły się od powitania studentów i krótkiej modlitwy. Jak powiedział na początku o. Zdzisław Klafka, niemal wszystkie prace były bardzo dobre. Z tego powodu nazwał obrony „kwestią formalną”. Do egzaminu przystąpiło łącznie 18 studentów, broniono 14 prac dyplomowych (2 z nich stanowiły pracę wspólną 3-osobowych grup studentów). Prace dyplomowe obejmowały szeroko pojętą tematykę ochrony środowiska i ekologii, poruszały różne jej aspekty. Przykładowe tematy prac to: Modernizacja infrastruktury kolejowej, szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Państwowy monitoring środowiska, a jakość powietrza w Polsce czy też Ekoterroryzm – działalność pseudonaukowa w obszarze rolnictwa i infrastruktury. Większość z nich miała jeden bardzo ważny element wspólny – poruszenie zagadnienia zrównoważonego rozwoju, którą to ideę wprowadza w życie Ministerstwo Środowiska. Zrównoważony rozwój pozwala zarówno rozwijać się człowiekowi i naturze, bez szkód dla jednego i drugiego. Przykładem może być gospodarka leśna, która nie zakłóca bioróżnorodności, a nawet ją napędza. Taką myśl zawarł w swojej pracy dyplomowej Gospodarcza działalność człowieka kluczem do ochrony przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Drygały Adam Myka, leśnik i student WSKSiM. Zapytany o źródło ataków na leśników, powiedział, że mają one źródło w strukturze własnościowej lasów, a także związku leśników z Kościołem, co nie podoba się prasie lewicowej. Ponadto, w odpowiedzi na kolejne pytanie swojego promotora, ministra Jana Szyszko zaznaczył, że leśnicy zaniedbali edukację na poziomie szkół, dlatego wśród utrwalił się wizerunek leśników oraz myśliwych jako barbarzyńców. Ludzie nie wiedzą, jak naprawdę wygląda praca leśnika.

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie jest dwusemestralnym kierunkiem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska czy samorządowców. Zapewnia specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny ochrony środowiska i zarządzania.