Odebranie dyplomów – ekologia i zarządzanie

Szóstego października studenci kierunków podyplomowych Ekologia i zarządzanie oraz Kompensacja Przyrodnicza odebrali swoje dyplomy ukończenia studiów.

O godzinie 10:30 rozpoczęły się egzaminy dyplomowe. Studenci bronili swoich prac, poświęconych zagadnieniom z dziedziny ekologii. Podejmowały one zwłaszcza temat zrównoważonego rozwoju. W komisji egzaminacyjnej zasiadali: rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr Zdzisław Klafka, prorektor dr Maria Laska, były Minister Środowiska prof. Jan Szyszko, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej mgr Paweł Sałek oraz dyrektor Katarzyna Cegielska. Po obronach ogłoszone zostały wyniki, a następnie studenci zgromadzili się, by odebrać swoje dyplomy.
O. dr Zdzisław Klafka w krótkim przemówieniu zwracał uwagę zwłaszcza na moralne aspekty ekologii. Jak zaznaczył, biblijne „czynienie sobie Ziemi poddaną” nie oznacza bezmyślnej eksploatacji, a właśnie zrównoważony rozwój, o którym pisali w swoich pracach nasi studenci.

Głos zabrał także prof. Jan Szyszko. Pogratulował on swoim studentom prac dyplomowych, z których wiele pisanych było pod jego kierunkiem.

Następnie absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów i otrzymali osobiste gratulacje od członków komisji egzaminacyjnej. Po rozdaniu dyplomów, studenci wyrazili podziękowania dla obecnych na spotkaniu wykładowców.