Rozpoczęły się zajęcia na nowym kierunku studiów podyplomowych

Od uroczystego wręczenia indeksów przez rektora WSKSiM o. dr Zdzisława Klafkę w sobotę 27 października słuchacze studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” rozpoczęli kształcenie w naszej Uczelni.

Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, co pozwala na zmniejszenie kosztów kształcenia dla uczestników projektu. Głównym ich celem jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia dobór kadry spośród uznanych specjalistów w zakresie polityki gospodarczej, polityki pieniężnej, finansów i bankowości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Jak zaznaczył rektor WSKSiM, to kolejny etap rozwoju uczelni, która otwiera się na nowe kierunki kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, pamiętając jednocześnie o tak ważnych zagadnieniach jak patriotyzm gospodarczy, czy etyka biznesu. Ekonomia bez etyki nie będzie się rozwijać, nie pójdzie w dobrym kierunku – podkreślił. Podziękował jednocześnie Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie projektu.

Dwusemestralne studia podyplomowe w WSKSiM rozpoczęło liczne grono absolwentów różnych kierunków, wśród których znaleźli się m.in. ekonomiści, prawnicy, politolodzy, dziennikarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, czy specjaliści z zakresu ekologii.