Otwarcie kierunku Master of Business Administration w WSKSiM

17 listopada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej miało miejsce otwarcie nowego kierunku studiów. Master of Business Administration to dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu ekonomii.

Na otwarciu kierunku uczestniczyły władze uczelni – rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CssR, prorektor dr Maria Laska oraz dziekan dr Dorota Żuchowska. Gościnny wykład wygłosił Prezes Zarządu PZU Paweł Surówka.

Podczas powitania studentów ojciec rektor Zdzisław Klafka CSsR powiedział, że otwarcie kierunku MBA stanowi historyczny moment dla uczelni, gdyż Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wchodzi w obszar ekonomii. Zwrócił jednak uwagę, że nie jest to pierwsza styczność WSKSiM z tą nauką, a jako przykład podał Międzynarodowy Kongres „Katolicy a Ekonomia: Szanse i zagrożenia”. Jak zaznaczył, nie było trudno skompletować kadrę wykładowców chętnych do współpracy. Są to ludzie wybitni i wyjątkowi, zarówno naukowcy jak i praktycy, wywodzący się z różnych uczelni, firm i ośrodków w Polsce i na świecie.

Po przywitaniu studentów i rozdaniu indeksów przez ojca rektora, prezes PZU Paweł Surówka wygłosił wykład poświęcony roli menedżera w dzisiejszym świecie. Przytoczył między innymi kontekst historyczny, mówiąc o powstaniu i ewolucji managementu. Zwrócił uwagę przede wszystkim na rolę technologii, a także globalizacji i związanych z nimi szansach i zagrożeniach w ekonomii, biznesie i zarządzaniu. Jak powiedział prezes PZU, coraz większą rolę zaczynają odgrywać maszyny – nie tylko w procesie produkcyjnym, ale także intelektualnym. Postępuje robotyzacja, a największymi producentami i importerami robotów są Chiny i Niemcy. Produkcja największych firm wraca do państw rodzimych, co powoduje, że kraje biedniejsze tracą swoją konkurencyjność.
Mówiąc o rozwoju technologii, prezes Paweł Surówka zwrócił uwagę na rozwój sztucznej inteligencji oraz tzw. machine learning. Jako przykład podał agencję prasową Bloomberg, gdzie artykuły pisane są przez roboty, które wcześniej przeanalizowały odpowiednią ilość tekstów napisanych przez ludzi. Maszyny powoli zaczynają wypierać ludzkich pracowników. Szybko postępująca technologia sprawia, że rynek musi cały czas dostosowywać się do nowych warunków.
Zmiany te niosą ze sobą wiele wyzwań, którym podołać muszą dzisiejsi menedżerowie. Szansą dla Polski są utalentowani ludzie, specjalizujący się w wielu różnych dziedzinach.

Master of Business Administration to prestiżowy kierunek ekonomiczny wykładany na wielu uczelniach w Polsce i na świecie, a od 17 listopada także w WSKSiM. Jest on dedykowany zwłaszcza ludziom biznesu, menedżerom i prezesom firm.